Skanova Inplacering

Skanova Inplacering
Se avtal

Med Skanova Inplacering får du tillgång till en funktionell och säker tekniklokal. Du som teleoperatör placerar din telekommunikationsutrustning i våra telestationer som finns över hela landet. Det ger dig enkelt tillgång till den etablerade infrastruktur som Skanova erbjuder i form av koppar och fiber utan att du behöver äga och underhålla egna lokaler.

Skanova inplaceringar erbjuder hög kvalitet och säkerhet, både när det gäller byggnader och installationer. Produkten ger dig en trygg och stabil plattform med högsta möjliga tillgänglighet. Din utrustning placeras i samma lokaler som Telias och övriga teleoperatörers utrustning.

Vill du placera din utrustning avskilt, kan vi erbjuda det genom Skanova Inplacering Premium.

Används för
Skanova Fiber 2009
Se avtal
Fiber Backhaul
Se avtal
Skanova Kopparaccess
Se avtal
Fiber Villa
Se avtal
Fiber Lägenhet Mellan
Se avtal
Etablering
Skanova Antennplacering
Se avtal
Skanova Operatörstrunk
Se avtal