Skanova Extern Anslutningskabel Koppar

Skanova Extern Anslutningskabel Koppar
Se avtal

Skanova Extern Anslutningskabel Koppar kan du använda när du vill ansluta din egen tekniknod till vår telestation eller vårt kopplingsskåp för att därifrån nå våra Kopparaccesser. Vid anslutning till telestation erbjuder vi kablar i storlek om 100 par. Vid anslutning till kopplingsskåp erbjuder vi dessutom kablar med storlekarna 10 par, 20 par, 30 par eller 50 par. Ledardimensionen är alltid med 0,5 mm.

Används för
Skanova Kopparaccess
Se avtal
Tilläggsprodukter
Skanova Service
Se avtal
Etablering
Skanova Anslutning till Kopplingsskåp
Se avtal