Skanova Antennplacering

Skanova Antennplacering
Se avtal

Med denna produkt kan du sätta upp din egen antenn för radiokommunikation i våra antennbärare.

Tillhörande teknikutrustning kan du placera i närheten med hjälp av produkten Skanova Inplacering. Du ansvarar själv för montage och drift av din utrustning. Produkten omfattar både plats för antenn och dragning av antennkabel i antennbäraren. Antennbärarna finns över hela landet, både i tätorter och i glesbygd.

Etablering
Skanova Inplacering
Se avtal