Sveriges största öppna nät växer

Sveriges största öppna nät växer

Skanova är en del i att bygga det digitala Sverige. Vi har Sveriges största öppna nät och vi kommer fortsätta att leda utvecklingen. Nu fullföljer vi byggandet av vårt fibernät över hela landet, en långsiktig satsning som är grunden för framtidens data- och telekommunikation.För dig som teleoperatör innebär det att du kan fortsätta erbjuda och utveckla attraktiva tjänster för privatpersoner och företag. Med våra fiberprodukter behöver du inte kompromissa.

Fiber från en leverantör med ett rikstäckande fibernät

När du hyr fiber av Skanova behöver du inte förhandla med flera aktörer. Och du kan vara säker på att leveranserna och felavhjälpning sker på samma sätt i hela landet. Våra fiberprodukter och transportfibernät.

Vårt kopparnät täcker idag redan hela landet

Vill du ha en snabb leverans och din utrustning finns på telestationen - får du en Kopparaccess på bara 6 arbetsdagar. Kopparnätet finns ju redan på plats och det med en oslagbar nationell täckning. Erbjud telefoni, TV- och bredbandstjänster

Utveckla och planera ditt nät

Som kund hos oss utvecklar du ditt nät i vår kundportal på skanova.se eller i ett maskin-maskin gränssnitt. Gör din förfrågan och beställing i vår kundportal eller maskin-maskin gränssnitt


Vi hjälper dig med ditt erbjudande och din affär

Vi har en unik kompetens genom vår 100-åriga erfarenhet av att bygga och driva telenät och resurserna att snabbt hjälpa dig med din affär. Kontakta oss så hjälper vi dig.