Vanliga frågor ställda till Skanova

Vanliga frågor ställda till Skanova

Vi erbjuder Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad. Vårt nät täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer på svenska marknaden. Läs mer om vår verksamhet.

Här är vanliga frågor vi får och där vi oftast måste hänvisa till andra aktörer på marknaden. Har du frågor om våra fakturor läs mer här.


 

Min telefon/bredband fungerar inte! Hur får jag det lagat?

Kontakta din operatör direkt för att göra din felanmälan eftersom vi kan enbart ta emot felanmälningar från våra kunder - operatörerna.

Ser du däremot skador på kablar som när träd fallit på ledningar, avslitna luftledningar och avgrävda jordkablar kontakta gärna Skanova Nätcenter så vi snabbare kan komma ut och laga felen.

 

Hur får jag telefon och bredband installerat/levererat?

Kontakta en operatör och fråga vad de kan erbjuda i just ditt område. På deras hemsidor kan du ofta direkt se vad de kan leverera till din adress.

Se även listan över operatörer på PTS webbplats.

 

Hur får jag ett förstajack i min bostad?

Kontakta en operatör och fråga vad de kan erbjuda i just ditt område. På deras hemsidor kan du ofta direkt se vad de kan leverera till din adress.

Se även listan över operatörer på PTS webbplats.

 

Jag har ett nybyggt hus hur installerar jag koppar/fiber?

Kontakta en operatör och fråga vad de kan erbjuda i just ditt område. På deras hemsidor kan du ofta direkt se vad de kan leverera till din adress.

Se även listan över operatörer på PTS webbplats.

 

Vi vill få fiber levererat till flertal villor vårt villaområde/ort, vilka operatörer kan leverera detta till oss?

Kontakta en operatör och fråga vad de kan erbjuda i just ditt område. På deras hemsidor kan du ofta direkt se vad de kan leverera till din adress.

Se även listan över operatörer på PTS webbplats.

 

Jag vill ha fler telefonjack dragna i mitt bostad/lokal/fastighet!

Efter första telejacket äger du själv ditt nät, vill du ha fler jack kan du kontakta elektriker med telekompetens, alternativt själv utföra arbetet.

 

Jag kan idag inte beställa bredband för det är inte utbyggt, när kan jag förvänta mig att kunna beställa bredband?

Kontakta den operatör du vill ska leverera tjänsten till dig för att få mer information. Skanova har inga uppgifter om vilka tjänster de olika operatörerna kan leverera till dig.

 

Jag vill uppgradera mitt bredband men min operatör säger att de inte kan leverera snabbare. När bygger ni ut nätet så att jag kan få snabbare bredband?

Kontakta din operatör som avgör vad de kan leverera för tjänster till dig. Skanova har inga uppgifter om uppgraderingar av bredbandshastighet.

 

Vad gör Skanova Nätcenter?

Skanova Nätcenter är en servicefunktion för privatpersoner, mark- och skogsägare, entreprenörer och andra intressanter som vill komma i kontakt med oss på Skanova.

Skanova Nätcenter hjälper dig gärna när du vill:

  • anmäla skadade telekablar där drabbad abonnent är okänd
  • anmäla skadad teleutrustning såsom skåp, plintar och stolpar
  • beställa tillfällig nedläggning av telekabel vid exempelvis trädfällning
  • diskutera önskemål om flytt av vår teleanläggning (stolpe, skåp etc.)

Felanmälan av ditt abonnemang måste du dock göra direkt hos din operatör. Du hittar mer information under www.skanova.se/privatperson

 

Kan ni gräva ner luftburna teleledningar/telefonstolpe/teleskåp på min fastighet?

För mer information om förändring av nätet, t ex nedgrävning av ledningar kontakta Skanova Nätcenter. Använd gärna vårt formulär eller mejla natcenter@skanova.se.

 

Jag vill flytta en teleledning i min bostad!

Flytt av dina ledningar/optokabel och fiberjack måste göras fackmannamässigt av oss men kontakta din operatör om du flytta till ny adress, beställa, ändra ditt abonnemang eller enbart flytta mediakonverter i din bostad.
Beställning och priser för flytt av teleledning i villor eller radhus. 

 

Jag har sett en skadad teleledning/teleanläggning!

Vi är väldigt tacksamma om du meddelar oss var teleledningen finns. Med vår app "Skanova Skadeanmälan" kan du enkelt direkt på plats rapportera in en skada med geografisk platsangivelse och bild.
Läs mer hur du kan rapportera in skador på vårt nät.

 

Jag ska gräva på min fastighet, har ni kablar här?

Beställ en kabelanvisningwww.ledningskollen.se. Notera att du inte får uppgifter om hur djupt kablarna ligger i marken.
Läs mer om PTS webbtjänst.

 
 

Hur behandlar Skanova personuppgifter enligt personuppgiftslagen PuL?

Skanova behandlar personuppgifter i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), PuL, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). Lagarna innehåller bestämmelser som syftar till att skydda dig som privatperson och mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter som du, eller din operatör, lämnar i samband med felanmälan, leverans eller flytt av en förbindelse, registreras och behandlas av Skanova för att kunna vidta de åtgärder som behövs för hantera ärendena. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till Skanovas underleverantörer för det ändamålet.

Personuppgifterna är t ex uppgifter om namn, folkbokförings-, telefon- eller abonnemangsnummer samt uppgifter som rör förfrågningar, reklamationer, felåtgärder eller liknande.

Begära ut registerutdrag

Som privatperson har du rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter ett bolag behandlar om dig. För begäran om sådant registerutdrag, kontakta din operatör som hanterar kontakten med dig som privatperson.