Kort om webbtjänsten www.ledningskollen.se

Kort om webbtjänsten www.ledningskollen.se

När du ska gräva är det viktigt att veta om det finns infrastruktur - tele, el, vatten & avlopp - i marken i det aktuella området. Information om viktig infrastruktur hittar du på ett ställe: www.ledningskollen.se

Webbtjänst ger dig besked

Med en fråga kan du som ska gräva nå ledningsägare som kan tänkas ha ledningar i marken. Webbtjänsten är gratis och här är drygt 600 ledningsägare representerade.

Post- och telestyrelsen, PTS, och ledningsägarna, bland annat Skanova, Tele2, Telenor, TDC, Vattenfall, Fortum, MaskinEntreprenörerna, SKL, Svenska Kraftnät och Trafikverket, har tagit fram tjänsten.

Så här gör du:

  • registrera dig på webbtjänsten.
  • rita in på karta var du ska gräva, Ledningskollen skickar nu din fråga vidare till de ledningsägare som kan ha infrastruktur i närheten
     

Efter några dagar, oftast 1-3 dagar, beroende på hur snabbt ledningsägarna hanterar ditt ärende, får du något av följande besked:

  • klartecken för grävning
  • en karta som visar var ledningar finns
  • ledningsägaren kommer att komma ut och markera var ledningarna går
     

Läs mer på www.ledningskollen.se