Skydda våra teleanläggningar när du gör arbeten

Skydda våra teleanläggningar när du gör arbeten

En enda avgrävd eller skadad kabel kan orsaka allvarliga problem i vårt samhälle. Innan du gräver läs:
Kolla innan du gräver!

Det ligger i allas intresse att aktivt skydda vårt nät. Vi hjälper dig därför gärna att förhindra skador, exempelvis vid dessa tillfällen:

 • Vid trädfällning i närheten av våra teleledningar.
  Observera att vi inte utför själva trädfällningen.
   
 • Vid skogs- eller markarbeten där det finns luftledningar eller jordförlagda ledningar i närhet.
   
 • Vid vägarbeten där det krävs tillfällig undanläggning och inskyddning av markförlagda ledningar. 

Tjänsten är normalt sett kostnadsfri (dock med ett par undantag så som vid egen ledning på egen tomt och större transporter). Vi behöver en framförhållning på minst 10 arbetsdagar för den här typen av uppdrag.

Kontakta oss om du riskerar att skada Skanovas kablar:

Använd vårt formulär, eller appen Skanova Skadeanmälan, där du anger på det sätt vår teleanläggning kan beröras. Tänk på att alltid uppge adressuppgifter och/eller fastighetsbeteckning samt ange hur vår teleanläggning berörs.

 • appen Skanova Skadeanmälan - iTunes App Store & Google Play 
 • formulär på vår webbplats
 • vid akuta ärenden ring:
  020-50 50 00 - helgfria vardagar kl. 08.00-16.30
  020-50 50 02 - jour utanför kontorstid för akuta ärenden (såsom vid fara i trafiken eller vid risk för personskador)