Skanovas kunder är Sveriges operatörer

Skanovas kunder är Sveriges operatörer

Skanova är ett bolag som säljer till operatörer och är samarbetspartner till bland annat kommuner.

Skanova bygger en öppen nätlösning vilket innebär att alla operatörer ges chans att erbjuda sina tjänster i det nya fibernätet.

Om du som privatperson eller om du är representant för ett företag och vill ha tjänster baserade på koppar eller fiber ber vi dig kontakta en operatör.

Skanova vänder sig inte till privatpersoner och företag direkt - läs mer.

Här nedan finns tips och information om vart du kan vända dig i olika frågor där vi oftast hänvisar till andra aktörer på marknaden.


 

Jag vill ha fiber/koppar till min bostad

Kontakta en operatör för att se om de kan erbjuda fiber- eller kopparanslutning till din bostad. På PTS, Post- och telestyrelsens webbplats finns en lista över operatörer. Det är även operatörerna som svarar på frågor om du vill byta leverantör, oavsett om du har fiber- eller kopparanslutning. 

 

Jag vill ha bredband! Jag vill felanmäla min telefoni/bredband.

Eller saknar du kanske ett första telefonjack i din bostad? Kontakta alltid en/din operatör direkt för frågor om din telefoni eller bredbandsanslutning.

Vill du göra en felanmälan kontaktar du alltid din operatör. Om din felanmälan berör Skanovas nät så kontaktar operatören i sin tur oss. Skanova tar därför inte emot felanmälningar direkt från privatpersoner och företag. Läs gärna svar på vanliga frågor vi får där vi hänvisar till operatörer

 

Jag vill anmäla skador jag sett i Skanovas nät

Om du hittar en skadad kabel eller ser skador på teleskåp är vi väldigt tacksamma om du hör av dig till oss. Då kan vi snabbare ta emot skadan och störningarna i nätet blir färre.
Läs mer hur du kan rapportera en skadad kabel.

 

Jag vill gräva på min tomt - har Skanova ledningar här?

När du ska gräva och utföra markarbeten behöver du en ledningsvisning / kabelvisning för att veta om och var det finns ledningar.

Använd www.ledningskollen.se där du når infrastrukturägare i en webbtjänst. Utan att det kostar något. Läs mer om www.ledningskollen.se. 

 

Jag vill flytta eller ta bort teleledningar

Har du inte längre något abonnemang via kopparledningen som går mellan stolpe och ditt eget hus?

Då har du vår tillåtelse att själv ta loss kabeln från huset, rulla ihop den och binda fast den i stolpen (alternativt klippa bort den och säkra tampen som blir kvar i stolpen). Observera att detta endast gäller din egen kopparledning mellan närmaste stolpe och in till huset – och förutsätter att den inte längre används av dig eller andra.

Av säkerhetsmässiga orsaker är det däremot strikt förbjudet att klättra i våra stolpar!

Är du mark- och skogsägare eller entreprenör som vill beställa tillfällig nedläggning av telekabel vid exempelvis trädfällning?
Läs mer om tillfällig ändring i för att skydda teleledningar

Vill du diskutera andra önskemål om flytt av Skanovas teleanläggningar? Kontakta Nätmigrering.

 

Jag vill flytta teleledningar i min bostad

Flytt av dina ledningar/optokabel och fiberjack på tomt, i villa eller radhus måste göras fackmannamässigt av oss men kontakta din operatör om du flytta till ny adress, beställa, ändra ditt abonnemang eller enbart flytta mediakonverter i din bostad. Beställning och priser för flytt av teleledning i villor eller radhus.

 

Kommer kopparnätet läggas ner där jag bor?

Om du bor i ett område där det gamla kopparnätet inte längre lever upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet kommer dina tjänster att ersättas med modernare lösningar med kapacitet för moderna tjänster och framtidssäker teknik främst via mobilnät eller fiber. Din operatör kommer kontakta dig minst tre månader innan förändringen sker.

Har du frågor, vänd dig till din operatör och/eller till den operatörsneutrala kundtjänsten telekomguiden.se 

Se även:
Nät med framtidssäkrad teknik
PTS webbplats - Förändringar i tele- och bredbandsnäten 
Telias webbplats - Framtidens nät - Nät för ett digitalt samhälle
Se även Skanovas information till Sveriges operatörer