Likabehandling

Likabehandling

Skanova äger och driver Sveriges största öppna nät. Att nätet är öppet betyder att vårt befintliga nät är lika tillgängligt för alla teleoperatörer på marknaden.

Vi på Skanova tror på en marknad som drivs av våra kunders behov. Skanovas affärsmässiga ambition är att vara ett självklart och tryggt val för alla operatörer på den svenska marknaden.

Inom Telia Company har Skanova ansvaret för att utveckla, äga och driva koncernens fasta passiva nät i Sverige. Skanova är ensamt i landet om att äga ett landsomfattande kopparaccessnät, men konkurrerar med andra ägare av fibernät runt om i landet.

Skanova arbetar med en öppenhet baserad på begreppet Likabehandling. Likabehandling omfattar att ge tillträde på icke-diskriminerande villkor till Skanovas befintliga infrastrukturprodukter. Det innebär också att de befintliga infrastrukturprodukterna säljs på samma affärsmässiga villkor till alla operatörer.

Accessnätet, koppar och fiber, är reglerat enligt lagen om elektronisk kommunikation och av beslut som Post- och telestyrelsen meddelat. Från och med den 1 december 2016 gäller en förstärkt icke-diskrimineringsskyldighet vid tillträde till fiber i accessnätet. Skyldigheten kallas för EOI.

EOI innebär att Skanova ska erbjuda interna och externa operatörskunder:

1. samma grossistprodukter för fiber i accessnätet (inklusive priser och kvalitet) och information, inom samma tid och med samma system och processer samt med samma grad av tillförlitlighet och prestanda, och

2. endast använda samma grossistprodukter för fiber i accessnätet, information, stödsystem och processer internt som används externt, det vill säga det får inte finnas motsvarande fiberprodukter och system med mera för dessa som bara används internt.

Utbyggnaden av ny infrastruktur sker utifrån affärsmässiga bedömningar. Du som operatör är då välkommen att kontakta vår försäljningsenhet för diskussion. Fastighetsägare, kommuner och övriga markägare är välkomna att kontakta våra nätaffärsutvecklare.