Lediga tjänster

Lediga tjänster

Vem är du?Du är en person som drivs av att ständigt förbättra, vågar tänka nytt och hittar lösningar på utmaningar och problem. Inte bara lösa problem för stunden, utan hitta orsaken och driva utveckling framåt, både i stort som smått.

Om du dessutom har en helhetsförståelse och utgår från kunden med syfte att erbjuda service och leverans i världsklass tror vi att du kommer trivas hos oss.

Vi är både stora och små

Skanova är inte så stort om du ser till antalet anställda. Vi är cirka 500 personer. Men vi är också del i en betydligt större värld, eftersom vi ingår i Telia Company-koncernen. Du får med andra ord både närheten med att jobba i ett mindre bolag, samtidigt som du får ta del av alla fördelar med att tillhöra en stor internationell koncern med många intressanta utvecklingsmöjligheter.

Läs gärna även mer om möjligheterna inom Telia Company

När vi på Skanova har lediga tjänster ser du dem här: