Nationell Nätplanerare Jonas Wallsten

Nationell Nätplanerare Jonas Wallsten
Jonas Wallsten, 28, nationell nätplanerare, Göteborg Jonas Wallsten, 28, nationell nätplanerare, Göteborg

”Det är en respektfull och öppen stämning på Skanova, alla jobbar åt samma håll!”

Vad är din roll idag och vad innebär arbetet?

Jag arbetare som Nationell Nätplanerare på divisionen Infrastruktur. Arbetet innebär i korta drag att vara den tekniska kontakten gentemot entreprenörer kring fibersatsning till villa. Jag är även LEAN-coach och arbetar med förbättringar i arbetssätt och hanterar/löser dagligen avvikelser.

Vad tycker du man behöver för utbildning/erfarenhet för att jobba på Skanova?

I arbetet som Nationell Nätplanerare är det bra att ha kunskap och erfarenhet från telekombranschen eller en motsvarande utbildning. Det är många projekt igång samtidigt därför krävs det att du är strukturerad och effektiv. Viktigt att du har en mycket god förmåga att lösa problem.

Hur länge har du arbetat och vad har du haft för tidigare roller på Skanova?

Jag startade min karriär inom koncernen på Telias supportverksamhet år 2008. Därefter började jag på Offerttjänster på Skanova där jag arbetade cirka ett år innan jag blev Nationell Nätplanerare, vilket jag har varit sedan mars 2014.

Vad skiljer Skanova från dina tidigare arbetsplatser?

Jag tycker att det är bra satsningar från företagets sida på mig som arbetstagare. Det är en respektfull och öppen stämning på Skanova, alla jobbar åt samma håll!

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är att jag får ett stort eget ansvar för projekten och kan påverka, jag växer med ansvar. Jag är stolt över att jag tillsammans med mina kollegor på Skanova adderar ett värde. Vi är med och bygger ut fiberverksamheten vilket är och kommer vara en mycket viktig satsning framöver.

Skulle du rekommendera Skanova som arbetsgivare till dina vänner?

Absolut, jag känner mig mycket värdefull och respekterad som medarbetare i företaget.

Vad är dina framtidsplaner?

Jag vill fortsätta arbeta mig vidare inom Skanova och gärna arbeta med ledarskap i framtiden.

Avtal & Dokument