Organisation och ledning

Organisation och ledning

Skanova AB är ett aktiebolag med en egen styrelse. Bolaget bildades 1 januari 2008 och är ett helägt dotterbolag till Telia Company.

Bilder på medlemmar i ledningsgruppen finns i bildbanken.

 

Skanovas ledningsgrupp

Ove Alm, tf VD

Jenny Nyberg, VD Assistent

Samuel Alteborg, Affärsutveckling & Transformation

Monica Värling, HR

Ola Rantatalo, Kommunikation

Stefan Johansson, Jurist

Ebba Pilo Karth, Ekonomi

Ingemar Petersson, Produktion

Jerri Waris, Marknad & Försäljning

Kaj Werner, Nätregion Syd

Anna-Carin Mattsson, Nätregion Väst

Fredrik Landberg, Nätregion Nord

 

Skanovas styrelse

Hélène Barnekow, ordförande
Stefan Johansson
Bo Sandström

 

Avtal & Dokument

Vanliga frågor

Här har vi samlat våra vanligaste frågor:
Läs mer om hur du t ex beställer telefoni och bredband eller gör en felanmälan.