Finansiell information

Finansiell information

Skanova är ett helägt dotterbolag till Telia Company. Skanova har ca 500 anställda och omsätter ca 7 miljarder kronor (2014).

Finansiella rapporter

Vi hänvisar till bolagsverket när det gäller vår årsredovisning (resultat och balansräkning). Finansiell information finns även tillgänglig på Telia Companys webbsida för Investor Relations.

Equality of Access Board, EAB, styrelsen för likabehandling, är utsedda att sakligt och opartiskt övervaka Skanovas likabehandling av alla operatörskunder inklusive Telia.

På Skanova sker det månadsvis en uppföljning och mätning (KPI-värden) av hur pass väl Skanova bedriver likabehandling. Uppföljningen och mätningarna rapporteras till Skanovas styrelse och EAB. EAB rapporterar i sin tur till Telia Companys koncernchef var fjärde månad. Rapporten publiceras kvartalsvis under pressmeddelanden på Telia Companys webbplats.

Redovisningsregler

Skanova ingår i Teliakoncernen och vår redovisning är gjord i enlighet med god redovisningssed och de lagar som styr ett aktiebolag och koncernredovisning.

Finansiell kontakt

Ebba Pilo Karth
Ekonomichef, Skanova
ebba.pilo.karth@skanova.se

Avtal & Dokument

Vanliga frågor

Här har vi samlat våra vanligaste frågor:
Läs mer om hur du t ex beställer telefoni och bredband eller gör en felanmälan.