Tillbaka till nyhetslista
9 May 2019

Uppröjning i skog och mark i spåren efter stormen Alfrida

Uppröjning i skog och mark i spåren efter stormen Alfrida

Arbetet med att återuppbygga kopparnätet, respektive ta bort stolpar och ledningar i de områden som vi har beslutat att avveckla, är pågående och intensifieras nu ytterligare.

Vi vill dock vara tydliga med att det kommer att ta relativt lång tid innan vi hinner ut på alla platser som är berörda. Vi kommer exempelvis att behöva plocka bort långt över 10 000 telefonstolpar, med tillhörande ledningar, samt uppskattningsvis byta/åtgärda drygt 1 000 stolpar. Vi arbetar områdesvis över denna stora areal för att uppnå en så effektiv hantering som möjligt i syfte att minimera vår miljöpåverkan.

Vi hoppas på din förståelse för arbetets omfattning – och ber samtidigt om överseende för tiden som krävs innan vi är helt klara:

Stationsområden som kommer att avvecklas
Alla synliga nätkomponenter kommer att tas bort. Påbörjas i juli 2019, dvs. så snart berörda kunders abonnemang är avslutade. Förväntas vara slutfört till årsskiftet 2019/2020.

För mer information, klicka här

Övriga stationsområden med stormskador
Vår ambition är att återuppbygga kopparnätet där det är möjligt. Under arbetets gång kan vi dock tvingas att avveckla delar av nätet även i denna geografi, t.ex. där skadorna är allt för omfattande. Till senhösten 2019 beräknas alla skador vara reparerade, eller på annat sätt hanterade.