Tillbaka till nyhetslista
11 Mar 2019

Stormen Alfrida skyndade på Framtidens nät

Stormen Alfrida skyndade på Framtidens nät

I januari slog stormen Alfrida till och skadade det gamla kopparnätet så svårt att vi väljer att inte reparera det. Vi kommer därför att avveckla koppnätet den 3 juni 2019 på 26 av de stationsområden runt Roslagen som blev drabbade. Det gäller även några av telestationerna i området.

Operatörer som har kopparaccesser och etableringar på tele-stationer som avvecklas kommer att få uppsägning och mer information via brev och även samtal.

Här hittar du information om berörda områden. I vissa fall kan en station sträcka sig över flera kommungränser. Vi har då pekat ut huvudkommunen.

Inga nybeställningar av kopparaccesser kan göras via kund-portalen på skanova.se eller NetBusiness Connect i dessa områden.

Vanliga frågor om kopparavvecklingen
Vi har sammanställt vanliga frågor vi får i samband med avvecklingen av kopparnätet och hoppas det ska vara till hjälp för dig under vårt förändringsarbete.
Läs mer här.