Tillbaka till nyhetslista
22 Feb 2019

Nya kontaktvägar

Nya kontaktvägar

Från och med 25 Februari har vi endast ett telefonnummer istället för två till Telia Wholesale. Det är då 0771-81 60 00 som gäller.

Nummer 0771-58 00 58 kommer att försvinna, men är vidarekopplat under en tid. Vi har även slagit samman några direktval. Nytt är också att det går att göra direktval för att komma i kontakt med oss när det gäller frågor om leveransreklamationer. Nätcenter kan man fortsatt kontakta på 020-50 50 00.

Nya mailadresser till kundservice från 1 Mars
Mailadressen Order-leverans-teliaoperator@teliacompany.com upphör och blir:
kundservice-koppar@teliacompany.com  för produkterna Kopparaccess, TAB och IPSE. För övriga produkter: Kundservice-kapacitet@teliacompany.com  till exempel SDH Sweden, Ethernet Sweden, Ethernet Nordic och Wavelength.

Vi kommer också att ersätta alla mailadresser som har @skanova.se till @teliacompany.com. De kommer att fungera parallellt under en övergångsperiod.