Tillbaka till nyhetslista
22 Mar 2019

Nu lanserar vi en ny produktvariant för Arbifas; Installation av kundutrustning

Nu lanserar vi en ny produktvariant för Arbifas; Installation av kundutrustning

Från och med 25 mars 2019 kan du få din kundutrustning installerad i samband med att vi levererar en fiber till din företagskund. Tilläggsprodukten Arbifas - arbete i fastighetsnät utökas med en produktvariant; Arbifas Fiber Plus installation kundutrustning.

Från och med 25 mars 2019 kan du få din kundutrustning installerad i samband med att vi levererar en fiber till din företagskund. Tilläggsprodukten Arbifas - arbete i fastighetsnät utökas med en produktvariant; Arbifas Fiber Plus installation kundutrustning

Beställ Skanova Fiber 2009 eller Skanova Fiber Singel med den nya tilläggsprodukten och du får en sammanhållen leverans när vår tekniker är på plats och levererar och installerar hela lösningen.

Läs mer om Arbifas Fiber Plus installation kundutrustning.

För mer information kontakta Telia Wholesale
kundservice-wholesale@teliacompany.com

Avtalsdokument hittar du här.