Tillbaka till nyhetslista
21 Jan 2019

Nätförändring längst med Rännövägen i Sundsvalls kommun

Nätförändring längst med Rännövägen i Sundsvalls kommun

Kopparnätet kommer avvecklas till den 3 juni 2019 på grund av att Trafikverket utför arbeten utmed Rännövägen, väg 542.

Trafikverket genomför en förstärkning av Rännövägen, väg 542 mellan Matfors och Vigge i Sundsvalls kommun. Utmed den 19 km långa sträckan kommer kopparnätet att tas bort.

Operatörskunder som berörs av denna nätförändring har informerats.

Om du som operatör har frågor kring denna nätförändring kan du skicka frågorna till: modernisering-telestation@skanova.se.

Är du privatperson och har frågor om hur du påverkas vänligen kontakta din operatör.