Tillbaka till nyhetslista
2 May 2019

Inbjudan till samråd av telestation i Mellerud

Inbjudan till samråd av telestation i Mellerud

I samband med att vi integrerar det förvärvade nätet i Mellerud kommer en site flyttas en kortare sträcka. Härmed bjuds teleoperatörer in till samråd.

Förfarandet för samråd följer Skanovas ordinarie rutiner för förfrågan/beställning av etableringsprodukter.

Flytten av siten som försörjer området runt Sunnanå hamn med fiber är preliminärt planerad till årsskiftet 2019/2020, mer exakt tidpunkt är ännu inte fastställd. Se kartan nedan där sitens ungefärliga upptagningsområde är markerat.  

Beställa etablering på telestationen
Vill du etablera dig på telestationen, sänd offertförfrågan till kundservice-wholesale@teliacompany.com

För att kunna garantera etablering på stationen behöver vi offertförfrågan senast 2019-05-17.

Nya etableringar beräknar vi kunna leverera i kvartal 1, 2020.