Tillbaka till nyhetslista
16 Apr 2019

Förändringsresan mot Framtidens nät fortsätter 2020, kvartal 2

Förändringsresan mot Framtidens nät fortsätter 2020, kvartal 2

Vi fortsätter att avveckla delar av kopparnätet 2020 i områden där kopparnätet inte är framtidssäkert. Även vissa telestationer kan läggas ner i berörda områden.

Operatörer som hyr Kopparaccesser eller tjänster som berörs av kopparnätsavvecklingen kommer att få uppsägningar och mer information via brev från Telia Wholesale. 

Operatörer som hyr Kopparaccesser och etableringar på berörda telestationer kommer dessutom att få en personlig kontakt av Telia Wholesale. 

De nu aktuella områdenas kopparnät kommer att stängas
2020-05-31
.

Här hittar du information om berörda områden. I vissa fall kan en station sträcka sig över flera kommungränser. Vi har då pekat ut huvudkommunen.

Inga nybeställningar av Kopparaccesser eller kopparbaserade tjänster inom berörda områden kommer att kunna göras via Telia Wholesales kundportaler eller NetBusiness Connect när uppsägningar skickats ut. 

Även Felavhjälpning påverkas i de utpekade områdena. När 7 månader återstår innan avveckling av kopparnätet kommer inte Kopparaccesser eller kopparbaserade tjänster att repareras i dessa områden.

Vanliga frågor om kopparavvecklingen
Vi har sammanställt vanliga frågor vi får i samband med avvecklingen av kopparnätet och hoppas det ska vara till hjälp för dig under vårt förändringsarbete.
Läs mer här.