Tillbaka till nyhetslista
27 Mar 2019

Ändrade avtalsvillkor Från 25 mars och 1 juli 2019

Ändrade avtalsvillkor Från 25 mars och 1 juli 2019

Avtalsvillkoren för Skanova Arbifas har uppdaterats i och med lansering av ny produktvariant. Även Skanovas NetBusiness avtal har uppdateras.

ARBIFAS
Från måndag 25 mars erbjuds möjligheten att beställa fastighetsnät och installation av kundutrustning hos din företagskund i samband med en fiberleverans. 

Följande  avtalsdokument uppdateras:
Arbifas Produktspecifikation version 9.0
Arbifas Prislista version 9.0

Avtalsdokumenten gäller från 25 mars  2019


NETBUSINESS
Skanovas NetBusinessavtal har i bilagan NetBusiness Connect uppdaterats med ett nytt tekniskt gränssnitt och i huvudavtalet har punkten Överlåtelse utökats med villkoret
att Skanova äger rätt att efter skriftligt meddelande överlåta avtalet till annat bolag inom
Telia Company koncernen.

Följande  avtalsdokument uppdateras:
NetBusiness Huvudavtal version 8.0
Bilaga 1b NetBusiness Connect version 6.0

Avtalsdokumenten gäller från 1 juli  2019.


Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten här
se under fliken Avtal & dokument.