Tillbaka till nyhetslista
14 Jun 2018

Utan rätt leveransuppgifter kan vi inte leverera

Utan rätt leveransuppgifter kan vi inte leverera

Backade fiberbeställningar där nödvändiga leveransuppgifter saknas kommer att makuleras.

Skanovas entreprenör behöver ibland backa beställningar på grund av att nödvändiga leveransuppgifter saknas och där vi trots påminnelser inte fått svar från er som Operatör.

Det här orsakar alla parter onödigt arbete, extra mycket administration och därmed ökade kostnader.

Vi kommer därför från och med 2018-09-01 införa samma hantering av fiberbeställningar som vi har på kopparbeställningar, vilket innebär att om du inte har lämnat nödvändiga leveransuppgifter så kommer beställningen att makuleras enligt nedan tidsram.

Tidsram
Beställningar som saknar korrekta leveransuppgifter makuleras efter 30 respektive 10 arbetsdagar:
•    Skanovas fiberprodukter - efter 30 arbetsdagar
•    Skanova Koppar Punkt till Punkt - efter 30 arbetsdagar
•    Skanova Kopparaccess - efter 10 arbetsdagar

Från och med 2018-11-01 kommer Skanova att börja ta ut avbeställningsavgift i samband med makulering av Skanovas fiberprodukter (avgiften tas redan ut för kopparprodukter). Avbeställningsavgiften framgår av produktens prislista och finns även med på annulleringsbekräftelsen.