Tillbaka till nyhetslista
9 Oct 2018

Tillfälligt längre leveranstider i Umeå från och med 3 december

Tillfälligt längre leveranstider i Umeå från och med 3 december

Byte av IT-system innebär tillfälligt längre leveranstider för fiber i Umeå från 3 december 2018. Lägg därför gärna dina ordrar i god tid. Den förlängda leveranstiden gäller enbart nätutbyggnad och inte ordrar i befintligt nät.

Skanova byter till ett modernare verktyg för nätdesign, vilket även innebär kortare leveranstider för fiber på sikt. Utrullningen av det nya IT-systemet kommer att ske stegvis från norr till söder och nu har vi kommit till Umeå.

Det innebär att leveranstiden i Umeå kommer att förlängas med tio dagar utöver aktuell leveranstid. Detta gäller från den 3 december och tre månader framåt. Den förlängda leveranstiden gäller endast nätutbyggnad och inte ordrar i befintligt nät.