Tillbaka till nyhetslista
17 Dec 2018

Tillfälligt längre leveranstider i Östersund från mitten av februari 2019

Tillfälligt längre leveranstider i Östersund från mitten av februari 2019

Vi byter IT-system och det innebär tillfälligt längre leveranstider för fiber i Östersunds Tlo (Jämtland) från mitten av februari 2019. Lägg därför gärna dina ordrar i god tid. Den förlängda leveranstiden gäller enbart nätutbyggnad och inte ordrar i befintligt nät.

Skanova byter till ett modernare verktyg för nätdesign, vilket även innebär kortare leveranstider för fiber på sikt. Utrullningen av det nya IT-systemet kommer att ske stegvis från norr till söder och nu har vi kommit till Östersund.

Det innebär att leveranstiden i Östersund kommer att förlängas med tio dagar utöver aktuell leveranstid. Detta gäller från mitten av februari och tre månader framåt. Den förlängda leveranstiden gäller endast nätutbyggnad och inte ordrar i befintligt nät.