Tillbaka till nyhetslista
15 Oct 2018

Inbjudan till samråd av ny telestation i Borås

Inbjudan till samråd av ny telestation i Borås

En ny stadsdel kommer byggs i Borås och i samband med det så planeras en ny telestation att uppföras. Härmed bjuds teleoperatörer in till samråd.

Förfarandet för samråd följer Skanovas ordinarie rutiner för förfrågan/beställning av etableringsprodukter.

Den nya stadsdelen Regementet kommer börja byggas under hösten 2019. Nya bostäder kommer uppföras etappvis. En nya telestation planeras för att försörja området med fiber. Se kartan nedan där det nya planerade stadsdelsområdet är gulmarkerat.  

Beställa etablering på telestationen
Vill du etablera dig på telestationen, sänd offertförfrågan till skanova-kundservice@skanova.se

För att kunna garantera etablering på stationen behöver vi offertförfrågan senast 2018-10-26.

Nya etableringar beräknar vi kunna leverera i kvartal 3,  2019.

 

Det gulmarkerade är stadsdelsområdet och den svarta pricken är den nya noden