Tillbaka till nyhetslista
27 Feb 2018

Ändrade avtalsvillkor gällande hantering av personuppgifter

Ändrade avtalsvillkor gällande hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation, GDPR, ikraft. Därför ändras nu avtalsvillkoren för Skanovas Referenserbjudande, bilaga Allmänna villkor, samt huvudavtalet för NetBusiness.

GDPR ger invånarna inom EU en större kontroll över sina personuppgifter och garantier om ett säkert skydd av information. Förordningen ställer även nya krav på företags behandling av uppgifter. Inom Skanova pågår ett omfattande arbete kring att säkerställa att grundsyftet med GDPR uppfylls och som en del i detta har vi tagit fram en integritetspolicy.

I vår integritetspolicy för operatörsförsäljning beskriver vi vår behandling av personuppgifter, till vem vi lämnar ut data och hur vi skyddar den. Integritetspolicyn för operatörsförsäljning hittar du på Skanova.se/Om Skanova/Hantering av personuppgifter. Den gäller från och med den 25 maj 2018.

För att efterleva GDPR uppdaterar vi även följande avtal:

  • Skanovas Referenserbjudande, Allmänna villkor, version 14.0 uppdateras och kompletteras med en underbilaga, Personuppgiftsbiträdesavtal, som gäller om inte annat har överenskommits.
  • Skanova NetBusiness, huvudavtal, version 7.0, uppdateras

De uppdaterade avtalsdokumenten gäller från 25 maj 2018 och du hittar dem på Skanova.se/avtal under fliken Avtal & dokument. Allmänna villkor finns under Produkter och NetBusiness-avtalet under NetBusiness Web/Connect.