Tillbaka till nyhetslista
26 Jun 2018

Ändrade avtalsvillkor från 1 oktober 2018

Ändrade avtalsvillkor från 1 oktober 2018

Avtalsvillkor ändras för produkterna Fiber Lägenhet och Skanova Inplacering

Fiber Lägenhet
Produktens användningsområde utökas med fastighetsstyrning. Därför har Produktbilagan, version 10.0, uppdaterats.

Skanova Inplacering
I Produktspecifikationen, version 4.0, har villkoren för Indragning av externt ägd kabel förtydligats.

Avtalsdokumenten gäller från 1 oktober 2018.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten här
under fliken Avtal & dokument.