Tillbaka till nyhetslista
27 Sep 2018

Ändrade avtalsvillkor gäller från 1 oktober 2018 och 1 januari 2019

Ändrade avtalsvillkor gäller från 1 oktober 2018 och 1 januari 2019

Priserna för Skanova Kopparaccess och Skanova Samlokalisering ändras med anledning av PTS ändring av beslut om skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (2018-09-18, Dnr:17-8944). Skanovas Referenserbjudande, bilaga Allmänna villkor, har uppdaterats gällande personuppgiftsbiträdesavtal

Priserna för Skanova Kopparaccess och Skanova Samlokalisering ändras med anledning av PTS ändring av beslut om skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (2018-09-18, Dnr:17-8944).
Skanovas Referenserbjudande, bilaga Allmänna villkor, har uppdaterats gällande personuppgiftsbiträdesavtal.

Skanova Kopparaccess
Prislistan för Skanova Kopparaccess uppdaterats med nya priser:
- version 22.0 gäller från 1 oktober 2018
- version 23.0 gäller från 1 januari 2019

Skanova Samlokalisering
Prislistan, version 14.0, för Skanova Samlokalisering har uppdaterats med nya priser.
Avtalsdokumentet gäller från 1 januari 2019.

Bilaga Allmänna villkor
Underbilaga Personuppgiftsbiträdesavtal till Allmänna villkor, version 16.0, har uppdaterats utifrån kundsynpunkter. Godkända underbiträden har reviderats så att Transtema Network Services AB ersätter Ericsson AB. Avtalsdokumentet gäller från 1 januari 2019.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten under fliken Avtal & dokument, för respektive produkt.

Vår integritetspolicy för operatörsförsäljningen, version 3.0, har uppdaterats.
Du hittar den här.