Tillbaka till nyhetslista
26 Mar 2018

Ändrade avtalsvillkor från 1 juli 2018

Ändrade avtalsvillkor från 1 juli 2018

Avtalsvillkor ändras för produkten Skanova Fiber 2009 och NetBusinessavtalet.

Skanova Fiber 2009
Kraven på säker hantering vid anslutning till Skanovas fibernät utökas för att undvika skada på person och egendom, till exempel måste ansluten utrustning med laserklass 3 och 4 vara försedd med en funktion för automatisk avstängning och denna funktion får inte kopplas ur. Därför har Produktbilagan, version Z, uppdaterats.

Skanova NetBusinessavtal
NetBusiness Connect utökas så att FMO ytor kan presenteras via maskin-maskin gränssnittet, därför uppdateras bilaga 1b Beskrivning av NetBusiness Connect, version 5.0.

Avtalsdokumenten gäller från 1 juli 2018.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på Skanova.se/avtal, se under fliken
Avtal & dokument.