Tillbaka till nyhetslista
18 Dec 2018

Ändrade avtalsvillkor från 1 april 2019

Ändrade avtalsvillkor från 1 april 2019

Avtalsvillkoren ändras för produkterna Fiber Villa, Fiber Lägenhet, Fiber Småföretag, Skanova Koppar Punkt till Punkt och Skanova Samlokalisering.

Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag
Funktionskontroll (sms-intestning) av operatörens tjänst kommer att finnas som tillval vid operatörsbyte och leverans av ny förbindelse med installation av mediakonverter. Funktionskontrollen förutsätter  att operatören tillhandahåller en automatisk kontrollfunktion.

Följande avtalsdokument uppdateras därmed:
Fiber Villa, Produktbilaga version 21.0 och Prislista version 21.0
Fiber Lägenhet, Produktbilaga version 13.0 och Prislista version 9.0
Fiber Småföretag, Produktbilaga version 12.0 och Prislista version 10.0

Skanova Koppar Punkt till Punkt
I Prislistan, version 3.0, har avgifterna för portbyte och ledningsdata ändrats.

Skanova Samlokalisering
I Produktspecifikationen, version 9.0, har punkten 4.2.4  Indragning av operatörsägd optokabel för Bitström tagits bort.

Avtalsdokumenten gäller från 1 april  2019.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten under respektive produkt här. Sprid gärna den här informationen till berörda personer på ditt företag.