Tillbaka till nyhetslista
28 May 2018

Ändrade avtalsvillkor Skanova Fiber Singel

Ändrade avtalsvillkor Skanova Fiber Singel

Avtalsvillkor ändras från 11 juni 2018 för produkten Skanova Fiber Singel i och med att produkten erbjuds på fler orter.

Skanova Fiber Singel
Fiber Singel är en singelfiberprodukt som är utformad och prissatt för att du som operatör ska kunna nå ett större segment av företagskunder. Det är en dedikerad fiberaccess som är designad för att passa din affär oavsett om din kund finns i ett kontorshotell, industrilokal, köpcentrum eller eget kontorshus.
Försäljningen av Fiber Singel lanserades under slutet av 2017 i Stockholm och nu utökar vi med följande orter:

•    Göteborg
•    Halmstad
•    Helsingborg
•    Jönköping    
•    Karlstad   
•    Linköping
•    Lund        
•    Malmö
•    Västerås        
•    Örebro       

De nya orterna får vissa skillnader i prissättning jämfört med Stockholm, i de nya orterna kommer priserna skilja sig åt beroende på om du ansluter direkt till huvudstation/KC eller via KC. Grunden är en enkel och avståndsoberoende prissättning.

Den uppdaterade prislistan version 2.0 för produkten hittar du här:

Produktdokument Skanova Fiber Singel