Tillbaka till nyhetslista
5 Jul 2018

Ändrade avtalsvillkor för operatörsbyte

Ändrade avtalsvillkor för operatörsbyte

Avtalsvillkor ändras för produkterna Fiber Villa, Fiber Lägenhet, Fiber Småföretag och Skanova Kopparaccess med anledning av PTS föreläggande mot Telia Company om villkor för operatörsbyten (2018-06-28, Dnr:16-7334).

Villkoren ändras så att begäran om operatörsbyte leder till uppsägning av hyresavtalet för förbindelsen från Skanova, till den befintliga operatören. De förändrade avtalsvillkoren träder i kraft 2018-07-12. Skanova genomför förändringar i meddelanden från affärssystem som börjar tillämpas från samma dag.

Ändrade avtalsdokument:
• Produktbilaga Fiber Villa, version 20.0
• Produktbilaga Fiber Lägenhet, version 11.0
• Produktbilaga Fiber Småföretag, version 11.0
• Produktbilaga Skanova Kopparaccess, version 10.0
• Allmänna villkor, version 15.0

Avtalsdokumenten gäller från 12 juli 2018.
Produktbilaga Fiber Lägenhet version 10.0 utgår och de ändringar som ingår i denna version kommer istället i en version 12.0 som gäller från 1 oktober 2018.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten under fliken Avtal & dokument.