Tillbaka till nyhetslista
21 Sep 2017

Utbyggnad av fiber till småföretag på tre orter

Utbyggnad av fiber till småföretag på tre orter

Vi har beslutat att bygga ut fiber till småföretag i Grums, Lerum och Göteborg och du som operatör kan beställa fiber till dina företagskunder.

Skanova har tagit beslut om fiberutbyggnad till 357 adresser på tre orter och du som operatör kan beställa fiber till dina företagskunder. Här kan du läsa mer om produkten Fiber Småföretag

Aktuella adresser på angivna orter kommer att finnas tillgängliga i Kundportalen, Adressök, Områdessök och Beställningsbara listor om ca 20 arbetsdagar från och med publiceringsdatum av denna text.

Beställning under byggfas och i eftermarknad

Du kan beställa och få fibern levererad redan under byggfasen på angivna orter innan sista beställningsdatum, som anges i tabellen nedan.

Information om sista leveransdatum i byggfasen och första leveransperiod i eftermarknad framgår i Kundportalen, Adressök, Områdessök och Beställningsbara listor.

Om du gör beställningen efter angivna sista beställningsdatum får du leverans i första leveransperiod i eftermarknad, det vill säga när området är utbyggt. Vill du ha en snabbare leverans i eftermarknad kan du beställa en styckeleverans med en angiven leveranstid.

Beställning sker via Kundportalen. Om du har några frågor kontakta Skanova Kundservice.

Om du som företagare är intresserad av att få fiber till ditt företag, kontakta då din operatör.

I tabellen nedan finns preliminära kartor för respektive område inom orterna. Förändringar kan komma att göras i kartorna. För aktuell information se Kartsök, Adressök och Områdessök när du är inloggad i vår Kundportal. Du kan även ladda ner excellfilen ”Beställningsbara adresser”. Om du vill ha alla adresser i postorter och tidpunkt för nästa leverans mejla blanketten "Beställning av listor" till kundservice-fibervilla@skanova.se.

Ort                               

Område

Nod

Antal 

Kartor        

Sista best. datum

Grums 1 Karlberg, Nyängen GMS 49 Grums 1 180109
Lerum 1 Gråbo, Tollestorp, Stenkullen GBO KC02, SKUL 149 Lerum 1 180109
Göteborg 4 Ovädersgatan G/BN 9 56 Göteborg 4 180109
Göteborg 5 del 2 Agnesberg, Storås, Linnarhult, Äspered GHKN, KC01 103 Göteborg 5 del 2 180109