Tillbaka till nyhetslista
17 Aug 2017

Skanova gör stora investeringar i transportnätet

Skanova gör stora investeringar i transportnätet
Rickard Littorin är transportnätsutvecklare på Skanova

En hög kapacitet, bra kvalitet och driftsäkerhet är det viktigaste för Skanovas kunder när det gäller transportnät, menar Rickard Littorin, som är transportnätsutvecklare på Skanova. Just nu gör Skanova stora investeringar för att uppgradera och bygga ut transportnätet – de digitala motorvägarna.

Vi har sett en explosionsartad ökning av strömmade filmer och i takt med att internetvanorna förändras ställs också högre krav på operatörernas tjänster. Det ställer i sin tur helt nya krav på nätens kvalitet, kapacitet och driftsäkerhet.

– När allt är uppkopplat är det helt avgörande för både privatpersoner, företag och samhället att den digitala infrastrukturen fungerar dygnet runt, säger Rickard Littorin och fortsätter:

– Därför satsar vi på utökad diversitet av fibernätet, det vill säga två skilda vägar. I våras blev transportnätet Backbone North klar, som innebär att norra Sverige nu har dubbla fibermotorvägar.

Skanova var tidigt med att bygga ut fiber. Den stora utrullningen skedde från slutet av 1980-talet fram till mitten av 1990-talet. I dag är föråldrade transportnät ett branschproblem, då många aktörer byggde sina nät i slutet av 1990-talet.

– Tillsammans med våra leverantörer har vi vidareutvecklat fibermaterialet under åren och därmed sker även löpande uppgraderingar av fibernätet, säger Rickard Littorin.

För att framtidssäkra transportnätet gör Skanova stora investeringar under de närmaste åren, en resa som redan har börjat. Enligt Rickard Littorin är den största utmaningen att se vilka sträckor och områden som Skanovas kunder prioriterar och som är viktiga för deras nuvarande och framtida kunder.

– Vi tittar på var våra befintliga kunder finns i nätet och matchar dem mot de gamla nätdelarna och prioriterar kundernas viktiga backbone när vi investerar i nätet. Vi har även dialoger med kunderna, så att de själva får vara med och prioritera, säger Rickard Littorin.

För operatörskunderna kommer investeringarna i transportnätet att innebära ännu mer driftsäkra nät samt att näten får en högre överföringskapacitet. Även servicetiderna vid en avgrävning kommer att förbättras, då det är enklare att hantera nya generationer fiberkablar.

– En fiber av den äldre generationen är inte alltid helt rund utan den kan vara lite äggformad. När man då ska skarva in en bit ny kabel, som är helt rund, kan det vara svårt att få till en bra skarv som uppfyller dagens krav. Det kräver en skicklig tekniker och det är i dag ont om tekniker som kan hantera de äldre kablarna, säger Rickard Littorin och fortsätter:

– Om vi inte får ihop skarven kan det sluta med att vi behöver byta ut en hel delsträcka och den kan vara någon eller ett par kilometer lång och då tar det tid. Med en nyare anläggning räcker det att vi skarvar ihop befintligt, utan att rulla ut något extra. Att laga en avgrävd ny fiberkabel som är perfekt rund kan ta några timmar, medan en äldre kan ta dagar om vi behöver byta ut en hel delsträcka.

Ett av de påbörjade projekten med att uppgradera transportnätet är Big City Triangle för att säkra kvaliteten och kapaciteten mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Det är en diversitetslösning. Vi bygger bort potentiella flaskhalsar i nätet samt äldre nätdelar och vi beräknar vara klara med hela projektet under 2019, säger Rickard Littorin. 

Även sträckan Östersund-Sundsvall uppgraderas och beräknas vara klar under 2018.

 

Fakta om Skanovas transportnät

Skanovas transportnät består av ca 66 000 kilometer fiberkabel och är rikstäckande. Vi har minst två säkra fibervägar till alla kommuner. I transportnätet tillhandahåller Skanova svartfiber i form av Skanova Fiber 2009 till operatörskunder.

De flesta kablar i fibernätet övervakas av Skanovas övervakningssystem där vi kan se om det blir en skada eller om kabeln börjar degenerera, försämras eller får kvalitetsproblem.

Skanova arbetar i samråd med operatörskunderna och kan skräddarsy en helhetslösning vid volymförfrågningar.

Nyligen stod Backbone North klar, en inlandskabel med transportfiber som är 125 mil lång och sträcker sig mellan Örebro och Luleå. Arbetet tog tre år och innebar en investering på över 400 miljoner kronor. Hög säkerhet har prioriterats och ingen kabel ligger ovan mark. Det innebär att kabeln är nedgrävd även under vattendrag.