Tillbaka till nyhetslista
11 May 2017

Robust Fiber ska säkra fibernätens kvalitet

Robust Fiber ska säkra fibernätens kvalitet
Robust Fiber är en vägledning till att beställa och bygga driftsäkra och hållbara fibernät.

En branschstandard för hur fibernät ska anläggas har länge saknats. Något som initiativet Robust Fiber tagit fasta på, en vägledning till att beställa och bygga fibernät som är driftsäkra och hållbara över tid.

Tillgången till bredband är en viktig politisk fråga och 2009 startade den dåvarande regeringen Bredbandsforum för att främja samverkan kring bredbandsutbyggnaden. En satsning som fortsätter och där den nuvarande regeringen i sin bredbandsstrategi siktar på ett helt uppkopplat Sverige.

– Det skapades arbetsgrupper inom Bredbandsforum för att identifiera hinder för att nå bredbandsmålen och ett hinder är bristen på en branschstandard. Vi gjorde ett jobb som syftade till att identifiera minimikraven vid anläggning av fibernät, säger Anders Ekblad, nätutvecklare på Skanova.

Det blev så småningom utgångspunkten för Robust Fiber, en branschgemensam satsning inom ramen för Bredbandsforum, där både nätägare, operatörer och entreprenörer deltog och som initierades av PTS.

Skanova har med sin långa erfarenhet av att bygga och underhålla fibernät haft en central roll i arbetet.

– Skanovastandarden är i harmoni med dessa krav, i en del fall kanske något strängare, och vi kan utan tvekan säga att vi uppfyller Robust Fiber i de kravspecifikationer vi har mot våra entreprenörer och vi är därför också certifierade, säger Anders Ekblad.

Eftersom det inte har funnits någon branschstandard finns det fibernät som har byggts med olämpliga metoder och material av mindre nogräknade aktörer. Dessa nät blir kostsamma att reparera, förstärka eller bygga om.

– Det är generellt bra för Sverige om fibernäten håller en någorlunda kvalitet då vi är beroende av dem en lång tid framöver. Genom Robust Fiber sätter vi minimikraven för hur ett nät ska anläggas för att bli mer hållbart över tid, säger Anders Ekblad.

För att höja kompetensnivån hos nätägare och entreprenörer om robusta fiberanläggningar erbjuds certifieringar och utbildningsbevis i olika nivåer. Anders Ekblad tror att Robust Fiber kommer att underlätta för både mindre nätaktörer, som till exempel byalag, och för entreprenörerna.

– Byalagen behöver inte specificera sina egna krav utan kan hänvisa till att de vill att fibernätet byggs enligt Robust Fiber och kan känna sig trygga med att det byggs enligt kraven om de väljer en aktör som är certifierad enligt Robust Fiber, säger han och fortsätter:

– Samtidigt underlättar det förhoppningsvis för entreprenörerna att ha ett specifikt krav istället för tjugo olika att förhålla sig till.


Fakta Robust Fiber

Robust fiber är ett branschinitiativ för att hjälpa den som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Aktörer från branschen har tagit fram anvisningar som ska fungera som checklistor. Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis projektering, förläggningsmetoder och dokumentation. För att höja kompetensnivån erbjuder Robust Fiber även certifiering och utbildningsbevis. (Källa: Bredbandsforum)

Läs mer om Robust Fiber på Robustfiber.se