Tillbaka till nyhetslista
30 Nov 2017

Nu får du snabbare felavhjälpning

Nu får du snabbare felavhjälpning

Från och med den 15 januari 2018 ingår Servicepaket 1 som standard i Skanova Fiber 2009. Det innebär att felavhjälpningstiden halveras.

Befintliga förbindelser med grundservice kommer automatiskt att få den förhöjda servicenivån och befintliga förbindelser med Servicepaket 1 kommer att uppdateras med det nya priset 0 kronor per månad.

Förändringen innebär att åtgärdstiden på felavhjälpning för Skanova Fiber 2009 halveras. Ny åtgärdstid är 12 timmar under servicetiden helgfri vardag 07.30-18.00, istället för tidigare åtgärdstid på 24 timmar under samma servicetid.