Tillbaka till nyhetslista
24 May 2017

Nätförändring i Tyresö (TYR)

Nätförändring i Tyresö (TYR)

Tyresö kommun anlägger nytt vatten och avlopp i begränsade områden. I samband med detta kommer el- och telestolpar att plockas bort. Kopparkabel nyförläggs inte, utan fiber erbjuds istället.

Skanova har fibernät i området och kommer inte att nyförlägga kopparkabel. Fiber kommer istället att kunna erbjudas i de berörda områdena. I de områden som nätförändringen sker sägs kopparaccesser upp 2018-01-15.

Operatörskunder som berörs av denna nätförändring har informerats.

Om du som operatör har frågor kring denna nätförändring kan du skicka frågorna till: modernisering-telestation@skanova.se.

Är du privatperson, berörs av förändringen och har frågor om hur du påverkas vänligen kontakta din operatör. Här kan du se vilka adresser i Tyresö som berörs av nätförändringen: Lista över berörda adresser