Tillbaka till nyhetslista
10 May 2017

Inbjudan till samråd av telestationen i Jönköping (KC01)

Inbjudan till samråd av telestationen i Jönköping (KC01)

Telestation Jönköping KC01 planeras att flyttas under Q4 2017. I samband med flytten av stationen bjuds härmed teleoperatörer, som i nuläget inte finns på stationen, in till samråd.

Förfarandet för samråd följer Skanovas ordinarie rutiner för förfrågan/beställning av etableringsprodukter.

Beställa nyetablering på telestationen

Vill du etablera dig på telestationen, sänd offertförfrågan till Skanova Inplacering respektive Skanova Samlokalisering till modernisering-telestation@skanova.se.

För att beställa Skanova Operatörstrunk till din etablering, sänd separat beställningsblankett för produkten till modernisering-telestation@skanova.se.

För att kunna garantera etablering på stationen behöver vi offertförfrågan senast 2017-05-26.  Nya etableringar beräknar vi kunna leverera i kvartal Q4 2017.

Har du frågor om nätförändringen skicka dem till modernisering-telestation@skanova.se.