Tillbaka till nyhetslista
18 Jan 2017

Inbjudan till samråd av telestationen i Arlöv

Inbjudan till samråd av telestationen i Arlöv

Telestation Arlöv (ARV KC01) planeras att flyttas under Q1 2018. I samband med flytten inbjuds härmed teleoperatörer, som i nuläget inte finns på stationen, till samråd.

Förfarandet för samråd följer Skanovas ordinarie rutiner för förfrågan/beställning av etableringsprodukter.

 

Beställa nyetablering på telestationen

Om du vill etablera dig på telestationen skickar du en offertförfrågan till Skanova Inplacering respektive Skanova Samlokalisering till modernisering-telestation@skanova.se.

 

För att beställa Skanova Operatörstrunk till din etablering, sänd separat beställningsblankett för produkten till modernisering-telestation@skanova.se.

 

För att kunna garantera etablering på stationen behöver vi din offertförfrågan senast 2017-02-03. Nya etableringar beräknar vi kunna leverera under Q1 2018.

 

Frågor om nätförändringen går bra att ställa via e-post: modernisering-telestation@skanova.se.