Tillbaka till nyhetslista
29 May 2017

Hur arbetar Skanova med miljöfrågan?

Hur arbetar Skanova med miljöfrågan?
Kristina Appelqvist är miljöchef på Skanova.

Koldioxidutsläpp och miljöfarliga ämnen är i fokus för Skanovas miljöarbete. Miljöchef Kristina Appelqvist har haft ett stort miljöintresse redan från barnsben. Här berättar hon om hur Skanova arbetar för att minska sin negativa miljöpåverkan.

Som miljöchef leder och styr Kristina Appelqvist Skanovas miljöarbete. Det handlar om att minska koldioxidutsläppen, få kontroll över vilka miljöfarliga ämnen som finns i nätet samt se till att Skanova och bolagets entreprenörer följer miljölagstiftningen. För även om Skanova bidrar till att minska koldioxidutsläppen via digitaliseringen, medför byggnation och drift av nätet koldioxidutsläpp.

– Vårt mål är att ständigt förbättra vår negativa miljöpåverkan, där koldioxidutsläpp från våra entreprenörer vid resor och maskinanvändning är den absolut största bidragande orsaken, säger Kristina Appelqvist.

De teknikskiften vi genomför i vårt nät kommer innebära minskade utsläpp från drift av nätet och för att minska koldioxidutsläppen ytterligare ställer Skanova miljökrav på sina entreprenörer. Kristina Appelqvist berättar att fokus internt just nu ligger på att utveckla miljökraven och ta fram en miljöutbildning till Skanovas medarbetare och entreprenörer.

– Vi tittar även på hur vi kan minska entreprenadtransporter och resor genom effektivare processer, så att vi minskar behovet av att skicka ut tekniker på plats. Entreprenörerna har en egen drivkraft och i takt med att de uppdaterar sina fordon ser vi också att man minskar sin miljöpåverkan, säger hon.

Kristina Appelqvist är uppvuxen med miljöfrågan. Hennes pappa var miljö- och kvalitetsansvarig på en fabrik i Stenungssund, där familjen bodde. Hon har alltid haft ett stort intresse för miljö och natur och valde att utbilda sig inom miljövetenskap och miljölagstiftning. Men innan hon fick omsätta sin miljökunskap i praktiken arbetade hon med Telias ADSL-utrullning.

– En miljötjänst blev ledig inom Telia och min chef kände till min kompetens och rekommenderade mig, säger Kristina Appelqvist, som har jobbat med miljöfrågor inom Telia-koncernen i snart 15 år varav som Skanovas miljöchef sedan 2008 då Skanova bildades.

Ett annat område som Skanova prioriterar i sitt miljöarbete är miljöfarliga ämnen i nätet. Impregnerade telestolpar är ett nätmaterial där Skanova har åstadkommit stora förbättringar.

– Dels har vi minskat antalet stolpar i vårt bestånd i och med teknikskiften och dels har vi börjat återanvända stolpar vi har plockat ned som fortfarande är av god kvalitet. Så istället för att ersätta en uttjänt stolpe med en ny använder vi en återbruksstolpe istället, säger Kristina Appelqvist.

Hur många år en stolpe kan vara i drift varierar, berättar Kristina Appelqvist.

– Vi har en stolpe som är från samma år som Televerket grundades och den är fortfarande i drift. Livslängden beror bland annat på kvaliteten på det trä som stolpen är gjord av, hur den impregnerats och hur utsatt stolpen är för väder och vind, avslutar hon.

Skanova är miljöcertifierat och arbetar systematiskt med miljö enligt ISO 14001:2015 för att uppnå ständiga förbättringar. Här kan du läsa mer om Skanovas miljöarbete.