Tillbaka till nyhetslista
24 May 2017

Hjälp oss att minska driftstörningar

Hjälp oss att minska driftstörningar

Använd vår app Skanova Skadeanmälan när du vill anmäla synliga skador i nätet. Då kan vi åtgärda skadan snabbare. I appen kan du också beställa tillfällig nedtagning av kabel.

En avgrävd eller skadad kabel kan orsaka allvarliga problem i vårt samhälle. Vi är därför väldigt tacksamma om du meddelar oss synliga skador i telenätet, som till exempel nedfallna träd över ledningar, lågt hängande ledningar, avgrävda kablar eller skadade stolpar eller kopplingsskåp. Med din hjälp kan vi ta hand om skadan snabbare och driftstörningarna blir därmed färre.

Allra enklast är att anmäla skadan via vår app Skanova Skadeanmälan, som du kan ladda ned via App Store eller Google Play.

Appen använder mobilens inbyggda GPS för att peka ut positionen för skadan och du kan även skicka in bilder på skadan via appen. Med hjälp av GPS-positioneringen samt den övriga information som du lämnar i appen kan vi åtgärda skadan ännu snabbare.

Via appen kan markägare också beställa tillfällig nedtagning av kabel, till exempel vid trädfällning, med GPS-positionering. På så sätt slipper markägaren plocka fram kartor och leta fram fastighetsbeteckningen.

Felanmälan av din telefoni- eller bredbandstjänst gör du dock direkt till din operatör, inte till Skanova.