Tillbaka till nyhetslista
28 Mar 2017

Glöm inte att släcka ljuset

Glöm inte att släcka ljuset

Släckt laser i fibern ska minska antalet felaktiga nedkopplingar samt förbättra arbetsmiljön för våra tekniker. Det innebär att du som operatör från och med den 1 april ska släcka ljuset i fibern inför nedkopplingar.

Från och med den 1 april 2017 inför vi en ny rutin med krav på släckt laser vid nedkopplingar av Skanova Fiber 2009 för att öka driftsäkerheten. Senast den dag då hyresavtalet för en viss förbindelse upphör ska du som operatör stänga av förbindelsens ljussignal, för att möjliggöra en säker nedkoppling. Du ska också ange kontaktuppgifter till NOC, eller motsvarande, som kan besvara eventuella frågor från teknikern i samband med nedkopplingen.

Genom att släcka ljuset i fibern vid nedkopplingar hjälper du till att minska risken för att felaktig kabel kopplas ned samtidigt som du förbättrar arbetsmiljön för våra tekniker, som inte riskeras att skadas av lasern under arbetet.