Tillbaka till nyhetslista
11 May 2017

Förbättringar i kundportalen

Förbättringar i kundportalen

Nu har vi gjort förbättringar i kundportalen vid felanmälan och reklamation.

Här är några av nyheterna i kundportalen:

  • Då ett ärende blir makulerat har makuleringsorsaken tidigare saknats i kundportalen. Du kommer nu att se orsaken vid en makulering i fältet ”Information från Skanova”.
  • När en förbindelse ingår i ett planerat jobb visas det i avsnitt ”Pågående arbeten”. Det kommer inte längre var möjligt att skapa en felanmälan/reklamation när en förbindelse ingår i ett pågående planerat arbete.
  • När din förbindelse ingår i ett kabelfel visas det under avsnitt ”Pågående arbeten”. Genom att klicka på länken ”Kabelfel” kommer du inte bara att få information om kabelfelet utan också om du har fler ingående förbindelser som är påverkade av felet.

Alla förändringar hittar du i dokumentet Nyheter i WoW för felanmälan och reklamation.