Tillbaka till nyhetslista
12 Dec 2017

Följ din order i Kundportalen

Följ din order i Kundportalen
Maria Törnström, chef Skanova Kundservice

Från och med mars kommer du att kunna följa din order i Kundportalen när du är inloggad på Skanova.se.

– Det här är något som våra kunder har efterfrågat, säger Maria Törnström, chef för Skanova Kundservice.

Du kommer kunna se status för dina beställningar av Skanova Fiber 2009, Skanova Fiber Singel samt styckvisa beställningar av Fiber Småföretag, Villa och Lägenhet i Kundportalen. Framöver kommer även NetBusiness Connect-gränsnittet att utvecklas.

– Vi hoppas att Följ din order ska vara till hjälp för våra kunders planering och kunddialog, säger Maria Törnström och fortsätter:

– Det här är de första stegen och vi vill fortsätta utveckla och förbättra Kundportalen för våra kunder.