Tillbaka till nyhetslista
23 Feb 2017

Bakom kulisserna på Backbone North

Bakom kulisserna på Backbone North

Arbetet med den digitala motorvägen Backbone North har tagit tre år och är en av de största satsningarna på att digitalisera Sverige. Stefan Kumlin, som har projektlett satsningen, tar oss med bakom kulisserna.

Foto: The Node Pole/Mat Richardson Photography

En sträcka närmare 125 mil som passerar 26 kommuner genom varierande terräng som berg, vattendrag och sand. Att bygga fibernätet Backbone North från Örebro till Luleå krävde noggrann planering och en rad förhandlingar med bland andra åtskilliga markägare, länsstyrelser och Trafikverket.

Backbone North ökar nätkapaciteten i norra Sverige och möjliggör att fler företag och privatpersoner i regionen kan få snabbare uppkoppling via fiber och 4G.

Stefan Kumlin har varit konstruktör och projektledare för Backbone North och han har ritat ut hela sträckan mellan Örebro och Luleå. Mycket har handlat om att hitta den smartaste vägen genom Sverige.

– Det har varit ett jättepussel att lägga. Det handlar om att välja ut rätt stationer att ansluta till utifrån de behov som finns och som kan uppstå i framtiden samt se vilka befintliga fibernät som går att ansluta till och göra smarta på- och avfarter till den digitala motorvägen, säger han.

Men vissa befintliga fiberkablar har också inneburit hinder på vägen. Av säkerhetsskäl får den nya fiberkabeln inte dras för nära vissa av de redan befintliga kablarna och om man behöver korsa en sådan måste man vidta specialåtgärder. Stefan Kumlin förklarar:

– Om man har kopplat upp skyddad trafik samtidigt på dessa kablar, som ligger för tätt, och om en grävmaskinist av misstag rycker upp dem båda stängs kanske hela Norrland av. Men om man vidtagit ett visst säkerhetsavstånd rycks endast den ena kabeln upp och då kan all trafik växlas över i den hela kabeln och användarna märker ingenting.

Backbone North går igenom alla sorters terräng, alltifrån berg till vattendrag och sand. Extra säkerhetsåtgärder har vidtagits, vilket innebär att ingen del av fibernätet ligger ovan mark. Nätet ska klara av extrema förhållanden, som översvämningar och broras. Det innebär bland annat att över en mil sjökabel har dragits.

– Därmed kunde vi inte korsa älvar på det enklaste sättet genom att lägga kabeln i broar, utan vi har använt styrd borrning för att borra oss under älvarna. Den längsta borrningen, på över 400 meter, var under Vindelälven. Totalt har vi borrat över en och en halv mil på 300 platser. Dalälven var för djup för att använda borrtekniken, så där fick vi lägga en sjökanalisation.

Den varierande terrängen har också inneburit att olika sträckor har tagit olika lång tid att bygga. Terräng med stenblock tar självklart längre tid att ta sig igenom än sand. Arbeten har skett parallellt på många olika platser längs sträckan och totalt har som mest över hundra man varit igång samtidigt.

– På något ställe kunde vi bara avancera 50 meter på en dag, medan vi på andra ställen kunde avlägga flera kilometer per dag. I den blockrika terrängen har vi bidragit till Trafikverkets Nollvision genom att avlägsna många klippblock, som annars utgjorde fara för den som eventuellt kör av vägen, säger Stefan Kumlin.

Backbone North är den största investeringen i digital infrastruktur i Sverige sedan millennieskiftet.

– Då byggdes Scandinavian Ring, Skanova Backbone i södra Sverige och fibernätet längs med Norrlandskusten. Backbone North kompletterar den sistnämnda och höjer säkerheten. Det är för osäkert att bara ha en väg upp till norra Sverige, säger Stefan Kumlin.

Fakta om Backbone North

Backbone North en inlandskabel med transportfiber som är 125 mil lång och sträcker sig mellan Örebro och Luleå. Arbetet har tagit tre år och inneburit en investering på över 400 miljoner kronor. Hög säkerhet har prioriterats och ingen kabel ligger ovan mark. Det innebär att kabeln är nedgrävd även under vattendrag.

Berörda kommuner: Örebro, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Borlänge, Falun, Leksand, Rättvik, Mora, Orsa, Ljusdal, Härjedalen, Berg, Östersund, Strömsund, Sollefteå, Åsele, Lycksele, Norsjö, Skellefteå, Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå.