Tillbaka till nyhetslista
30 Jun 2017

Ändring av avtalsvillkor från 2017-10-01

Ändring av avtalsvillkor från 2017-10-01

Avtalsvillkoren ändras för produkten Fiber Villa.

Produktens prislista, version 19.0, har uppdaterats med höjd kvartalsavgift. Kvartalsavgiften ändras från 384 kronor till 420 kronor. Du hittar den uppdaterade prislistan på Skanova.se/avtal under fliken Avtal & dokument för produkten Fiber Villa. Prislistan gäller från den 1 oktober 2017.

Skanova kommer även att förändra engångsavgiften för anslutning av FTTH (Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag) inom FMO Villa för leverans på eftermarknad.

Ta kontakt med Skanova Kundservice för mer information.