Tillbaka till nyhetslista
29 Mar 2017

Ändring av avtalsvillkor från 2017-07-01

Ändring av avtalsvillkor från 2017-07-01

Avtalsvillkoren ändras för produkterna Skanova Arbifas, Skanova Expressleverans, Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag.

Skanova Arbifas Fiber Plus

Produkten är en tilläggsprodukt till Skanova Fiber 2009, där Skanova ombesörjer framkoppling av förbindelsen i fastighetsnätet, befintligt eller nytt, fram till din kund. Produkten utökas under våren med att dämpningsmätning med OTDR-instrument ingår. Mätningen görs på hela fiberförbindelsen, både Skanova Fiber 2009 och Arbifas Fiber Plus. Produktspecifikation för Skanova Arbifas, version 7.0, har därför uppdaterats.

Skanova Expressleverans

Produktbilagan, version 6.0, har uppdaterats, eftersom du numera ska göra förfrågan och beställning av Skanova Expressleverans i kundportalen på Skanova.se istället för via blankett.

Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag

I produktbilagorna har en ny villkorstext beträffande Skanovas leverans, där tredje man nekat tillträde eller inte erbjuder tillträde på skäliga villkor, införts (punkt 3.3). Den nya punkten 3.3 avser att förtydliga under vilka förutsättningar Skanova i sådana fall åtar sig att leverera till beställda adresser via alternativ framföringsväg och inom vilken kostnadsram det sker.

I produktspecifikationerna har en komplettering gjorts i punkt 3, som anger att en förbindelse mäts in innan leverans.

I produktbilagorna för Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag har villkoren för adressanslutning ändrats från ”per gatuadress” till ”per byggnad inom fastigheten”.

För Fiber Småföretag har produktbilagan uppdaterats med att återställning, istället för grovåterställning, efter grävning på tomtmark ingår i produkten. Villkoren i produktbilagan har ändrats till att Fiber Småföretag inte levereras utanför FMO Villa. I produktspecifikationen har villkoren utökats till att fiberjacket placeras i lokalen enligt överenskommelse  (istället för max 5 meter in i lokalen). Pris för grävning på tomtmark har ändrats från fast pris per meter till pris enligt offert, därav uppdateras prislistan för Fiber Småföretag.

Följande avtalsdokument har uppdateras

  • Produktbilaga Fiber Villa, version 18.0
  • Produktbilaga Fiber Lägenhet, version 8.0
  • Produktbilaga Fiber Småföretag, version 9.0
  • Produktspecifikation Fiber Villa, version 11.0
  • Produktspecifikation Fiber Lägenhet, version 4.0
  • Produktspecifikation Fiber Småföretag, version 4.0
  • Prislista Fiber Småföretag, version 8.0

 

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på Skanova.se/avtal under fliken Avtal & dokument för respektive produkt. Avtalsdokumenten gäller från den 1 juli 2017.