Tillbaka till nyhetslista
27 Oct 2017

Ändring av avtalsvillkor från 1 februari 2018

Ändring av avtalsvillkor från 1 februari 2018

Avtalsvillkor ändras för produkterna Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag.

Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag

Produktbilagorna för produkterna har kompletterats med villkor för hantering av fullmakt för operatörsbyte. 
I prislistorna för produkterna höjs priset för operatörsbyte och priset för installation av mediakonverter i samband med operatörsbyte sänks. En avgift införs för annullering av operatörsbyte som sker senare än 10 arbetsdagar efter beställning av operatörsbyte.

Följande avtalsdokument har uppdateras:

• Produktbilaga Fiber Villa, version 19.0
• Produktbilaga Lägenhet, version 9.0
• Produktbilaga Fiber Småföretag, version 10.0

• Prislista Fiber Villa, version 20.0
• Prislista Fiber Lägenhet, version 8.0
• Prislista Fiber Småföretag, version 9.0

Avtalsdokumenten gäller från 1 februari 2018.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på Skanova.se/avtal, se under fliken Avtal & dokument för respektive produkt.