Tillbaka till nyhetslista
12 Dec 2017

Ändrade avtalsvillkor från 1 april 2018

Ändrade avtalsvillkor från 1 april 2018

Skild framföring för Skanova Fiber 2009 har utökats från att gälla i accessnätet till att gälla i hela Skanovas nät.

Därför har Produktspecifikation, version T, och Prislista, version AB, uppdaterats.

Avtalsdokumenten gäller från 1 april 2018. Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på Skanova.se/avtal, se under fliken Avtal & dokument för respektive produkt.