Tillbaka till nyhetslista
11 Oct 2017

Ändrade avtalsvillkor från 16 okt 2017 respektive 15 jan 2018

Ändrade avtalsvillkor från 16 okt 2017 respektive 15 jan 2018

Avtalsvillkor för den nya produkten Skanova Fiber Singel tillkommer. Dessutom ändras avtalsvillkoren för produkterna Skanova Arbifas, Skanova Expressleverans, Skanova Service, Skanova Fiber 2009, Skanova Kopparaccess, Skanova Operatörstrunk och Operatörsnodanslutning.

Skanova Fiber Singel

Med den nya produkten Skanova Fiber Singel ansluter du enkelt en enskild företagskund. Skanova erbjuder en prisvärd singelfiber i accessnätet. Produkten säljstartar den 16 oktober och erbjuds i Stockholm till att börja med. Version 1.0 av avtalsdokumenten Produktbilaga, Produktspecifikation och Prislista finns initialt publicerade på produktsidan för Skanova Fiber Singel på Skanova.se.

I och med att den nya produkten Skanova Fiber Singel ingår i Skanovas produktutbud så uppdateras villkoren för fler produkter. Följande avtalsdokument har uppdateras:

  • Produktbilaga Skanova Service, version 7.0
  • Prislista Skanova Service, version 5.0
  • Produktbilaga Skanova Expressleverans, version 7.0
  • Produktspecifikation Skanova Arbifas, version 8.0
  • Produktspecifikation Operatörsnodanslutning, version 2.0
  • Prislista Skanova Fiber 2009, version AA
     

Avtalsdokumenten gäller från den 16 oktober 2017.

 

Priser Skanova Fiber Singel

 

Engångsavgifter

1-årsavtal: 5 000 kr

3-årsavtal: 1 500 kr

 

Månadsavgifter

Första Skanova Fiber Singel: 850 kr

Tillkommande Skanova Fiber Singel: 340 kr/st

 

*Priserna avser slutkunder i samma byggnad. Volymrabatt sammanräknas med SF09.

 

Skanova Fiber 2009 och Skanova Service

Serviceåtagandet för Skanova Fiber 2009 utökas till att inkludera Skanova Service servicepaket 1 med åtgärdstiden 12 timmar istället för nuvarande 24 timmar inom servicetid vardagar klockan 7:30 – 18:00. Produktbilagan för Skanova Fiber 2009, version Y, och Prislistan för Skanova Service, version 6.0, har därför uppdaterats. Avtalsdokumenten gäller från 15 januari 2018.

 

Skanova Operatörstrunk

Produktspecifikationen, version 5.0, har förtydligats avseende terminering av produkten i operatörens etablering. Avtalsdokumentet gäller från 15 januari 2018.

 

Skanova Kopparaccess

Prislistan, version 21.0, och bilagan Migrering, version 3.0, har uppdaterats eftersom migrering från ADSL ATM access inte längre är aktuell. Avtalsdokumenten gäller från 15 januari 2018.

 

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på Skanova.se/avtal, se under fliken Avtal & dokument för respektive produkt.

 

Komplement till Skanovas Referenserbjudande

I Komplement till Skanovas Referenserbjudande har information under rubrik Samråd ändrats till att inbjudan till samråd sker på Skanova.se. I tabellen under rubriken Skanova tillämpar i regel följande offert- och leveranstider, har leveranstid för Skanova Fiber Singel lagts till.

Komplement till Skanovas Referenserbjudande, version 17.0 gäller från 16 oktober 2017. Du hittar det uppdaterade dokumentet på Skanova.se/avtal, se under fliken Övrigt.